expedia

중요 알림: 이 여행지에는 숙박에 대한 특별 제한을 포함해 코로나19 관련 여행 제한이 있을 수 있습니다. 예약하시기 전에 이 여행지의 국가, 지역 및 보건 권고 사항을 확인해 주세요.

홈 솔루션 인 패짓 플레이스에 대한 개요

요금을 확인할 날짜 선택

스위트, 침실 1개

  • 침실 1개
  • 5명
  • 더블침대 1개 및 싱글사이즈 소파베드 1개 또는 싱글침대 2개 및 싱글사이즈 소파베드 1개

스위트, 침실 2개

  • 침실 2개
  • 7명
  • 퀸사이즈침대 1개, 더블침대 1개 및 싱글사이즈 소파베드 1개

전체 평점 및 평가

3.2
평점 5 - 훌륭해요. 4개 이용 후기 중 0개
5 - 훌륭해요 0%
평점 4 - 좋아요. 4개 이용 후기 중 2개
4 - 좋아요 50%
평점 3 - 괜찮아요. 4개 이용 후기 중 1개
3 - 괜찮아요 25%
평점 2 - 별로예요. 4개 이용 후기 중 1개
2 - 별로예요 25%
평점 1 - 너무 별로예요. 4개 이용 후기 중 0개
1 - 너무 별로예요 0%

3.8/5

청결 상태

2.3/5

직원 및 서비스

3.5/5

편의 시설/서비스

3.3/5

숙박 시설 상태 및 시설

4/5 좋아요

좋아요: 청결 상태, 편의 시설/서비스
2019년 12월에 11박 숙박함

2/5 별로예요

별로예요: 직원 및 서비스, 숙박 시설 상태 및 시설
2019년 4월에 4박 숙박함

4/5 좋아요

좋아요: 청결 상태, 숙박 시설 상태 및 시설, 객실의 편안함
별로예요: 직원 및 서비스
Appartement 710
L'appartement 710 est bien conçu et agréable. Le parking devait être gratuit il a été payant. Le service du petit déjeuner commence seulement à 8 h... pas assez de verres pour le nombre de personnes réservées.... Piscine agréable et coin fumeur.
2019년 1월에 2박 숙박함

3/5 괜찮아요

좋아요: 청결 상태, 숙박 시설 상태 및 시설, 객실의 편안함
Lägenhetshotell i cebu. Liten pool med sol till ca 14:00. Vi bodde på våning 5 i en fräsch lägenhet. Wi-fi var bra. Bra säkerhet. Hotellet ligger i gränd i ett mindre bra område. Man ville helst ta en taxi om man skulle gå ut. Ca 10 minuter promenad till ett stort shoppingcenter.
2018년 12월에 4박 숙박함

여행 계획, 이보다 더 쉬울 순 없죠!

익스피디아 앱에서 이동 중에도 전체 여행을 계획하고 모바일 전용 특가 상품을 찾아보세요.

앱 다운 링크 보내기

번호를 제공함으로써 앱을 다운받을 수 있는 링크가 포함된 일회성 자동 전송 문자 메시지를 수신하는 데 동의하시는 것으로 간주됩니다. 표준 문자 메시지 요금이 적용될 수 있습니다.
QR 코드 스캔

QR 코드 스캔