Cong Vien Van Hoa Park

여행 가이드

Cong Vien Van Hoa Park 근처의 최고 트렌디 호텔

호아 바오 호텔
호아 바오 호텔
2.5 out of 5
6C Duong Quang Ham street, Ward 5, Go Vap Dist., 호치민
전액 환불 가능
12월 21일부터 12월 21일까지 요금은 1박당 ₩13,824입니다.
고밥에 위치한 이 호텔의 경우 사이공 강에서 2.5km, 지아딘 공원에서는 3.2km 거리에 있습니다. 동코이 거리 및 전쟁 박물관 또한 10km 이내의 거리에 있습니다.
2.2/5 (14개 이용 후기)
"The only thing I liked about this place was the price. You get what you paid for. Was only in Ho Chi Minh for flight layover for less than 10 hours so thought this place would be an ok spot to get some rest since it seem like it was close by to airport and price was good. It’s in outskirt area, not ..."

후기 작성 날짜: 2019년 12월 7일

호아 바오 호텔
Nhu Quynh Hotel
Nhu Quynh Hotel
3 out of 5
44-46-50 Tran Thi Nghi, Ward 7, District Go Vap, 호치민, Vietnam
고밥에 위치한 이 호텔의 경우 5km 이내의 거리에 지아딘 공원, 사이공 강, 호앙반투 공원 등이 있습니다. 베트남 공군 박물관 및 사우스이스턴 군사 박물관 또한 5km 이내의 거리에 있습니다.
Nhu Quynh Hotel
오요 373 하바나 호텔
오요 373 하바나 호텔
2 out of 5
138 Pham Ngu Lao, Ward 4, 호치민, Ho Chi Minh
고밥에 위치한 이 호텔의 경우 지아딘 공원에서 1.9km 떨어져 있으며, 5km 이내의 거리에는 사이공 강 및 호앙반투 공원 등이 있습니다. 사우스이스턴 군사 박물관 및 빙엄사 또한 5km 이내의 거리에 있습니다.
1/5 (1개 이용 후기)
2*
"Mình đặt phòng và đến nơi báo là không có bán phòng trêb hotels.com. k bán giá đó và deal giá khác, mình k đồng ý nên ks cũng k đến nỗi, vẫn trả tiền lại, nhân viên cũng lịch sự. Nhưng rất bực vì hôm đó dù đã đặt phòng sớm nhưng mình k có phòng và phải lang thang đi kiếm phòng, ngay giòw cao điểm. ..."

후기 작성 날짜: 2021년 1월 13일

오요 373 하바나 호텔
표시된 요금은 지난 24시간 이내 성인 2명 1박 기준 최저가입니다. 요금과 예약 가능 여부는 변경될 수 있으며, 추가 약관이 적용될 수 있습니다.

Cong Vien Van Hoa Park의 인기 명소

Cong Vien Van Hoa Park


Cong Vien Van Hoa Park 호텔 특가

Nhu Quynh Hotel
Nhu Quynh Hotel
3 out of 5
44-46-50 Tran Thi Nghi, Ward 7, District Go Vap, 호치민, Vietnam
Nhu Quynh Hotel
호아 바오 호텔
호아 바오 호텔
2.5 out of 5
6C Duong Quang Ham street, Ward 5, Go Vap Dist., 호치민
호아 바오 호텔
오요 373 하바나 호텔
오요 373 하바나 호텔
2 out of 5
138 Pham Ngu Lao, Ward 4, 호치민, Ho Chi Minh
오요 373 하바나 호텔
오요 517 퐁 란 사인 호텔
오요 517 퐁 란 사인 호텔
2 out of 5
883 Phan Van Tri, Ward 7, Go Vap District, 호치민
오요 517 퐁 란 사인 호텔
푸 언 호텔
푸 언 호텔
3 out of 5
16-18 Le Duc Tho, Ward 7, Go Vap District, 호치민
푸 언 호텔
레드도어즈 프리미엄 앳 응우옌 타이 손 스트리트
레드도어즈 프리미엄 앳 응우옌 타이 손 스트리트
2.5 out of 5
212 -214 Nguyen Thai Son Street, Go Vap, 호치민
레드도어즈 프리미엄 앳 응우옌 타이 손 스트리트
Reddoorz Premium @ Nguyen Thai Son Street
Reddoorz Premium @ Nguyen Thai Son Street
3.5 out of 5
212-214 Nguyen Thai Son Street, Ward 4, 호치민, SGN
Reddoorz Premium @ Nguyen Thai Son Street
오요 334 밀란 호텔
오요 334 밀란 호텔
2 out of 5
184 Street No.7, Binh Hung, Binh Chanh, 호치민
오요 334 밀란 호텔
혼 엔 호텔 & 스파
혼 엔 호텔 & 스파
2.5 out of 5
138B Le Loi, District Go Vap District, 호치민
혼 엔 호텔 & 스파
표시된 요금은 지난 24시간 이내 성인 2명 1박 기준 최저가입니다. 요금과 예약 가능 여부는 변경될 수 있으며, 추가 약관이 적용될 수 있습니다.